Skärgård eller fritidshus

Vi utför installationer i skärgården eller fritidshus på andra platser. Vi samarbetar med ett antal aktörer som bedriver bygg och frakthantering och kan därmed erbjuda en lösning som passar just Er.

Elen - Förebyggande åtgärder i sommarstugan

Detta bör ni tänka på när ni ska förbereda stugan inför sommaren eller renovering.

Elsäkerhet i sommarstugan ligger högt upp på svenskarnas topplista gällande krav vid köp av fritidshus. Under våren öppnar många upp sina sommarstugor efter vintersäsongen, då bör det genomföras en genomgång av elektisk utrustning och av proppskåpet. Elsäkerheten kan försämrats under vintern då elen kanske varit avstängd eller elutrustning stått oanvända.

Varför se över elen när ni renoverar
Elkablar och övrigt elmaterial har en begränsad livslängd. Därför bör ni vid en renovering av ett äldre hus även omfatta elanläggningen. Att eluttag och strömbrytare ser hela ut är ingen garanti för att elledningarna i väggen är det. Äldre hus eller byggnader är ofta inte anpassade till ny teknik och dagens användning av elutrustning, vilket kan innebära att elledningar i huset blir överbelastade. Anlita oss med behöriga installatörer för genomgång av elen i ert hus.

Kontrollera era elledningar och elektriska utrustning
Det är även viktigt att ni ser över elektisk utrustning och kontrollera kablar, stickproppar och att uttag inte sitter löst eller har synliga brister. Finns det synliga skador eller missfärgningar på elutrustning i huset kontaktar ni gärna våra elinstallatörer för att byta ut dem.

Glöm inte testa jordfelsbrytaren
Se till att ni har en jordfelsbrytare i stugan. En jordfelsbrytare bryter strömmen snabbt om något är fel. Där med minskar ni risken att det börjar brinna eller att något djur eller människa kommer till skada. Ni kontrollerar att den fungerar genom att trycka på testknappen och då ska strömmen brytas. Om den inte slår ifrån, kontakta oss så löser vi det åt er!


 
Vila istället för oro - elen fixad i sommarstugan? Njut av sommaren... istället för att oroa dig för elen i er sommarstuga.