Personaluthyrning, en fungerande lösning för Er när det saknas resurser

Vår verksamhet har sedan starten 2009 hjälpt företag med arbetskraft när det saknats resurser.
Några exempel:
Ledande montör vid nybyggnation av 3000 kvm skola
Ställverksinstallation (nyinstallation, byte, utbyggnad)
Installation av centraler, UPS, reservkraft
Kabeldragning  
Felsökning
Brandlarmsinstallation
Referenser finns